Üniversitenin hesaplarında 27, 6 milyon TL’lik hata

Sayıştay Başkanlığı, 2022 yılı Akdeniz Üniversitesi Denetim Raporu’nu yayınladı. Raporda, hurda satışı yapıldığı ancak kayıtlara geçilmediği belirtildi.

Sayıştay denetçileri tarafından hazırlanan raporda  şu ifadeleri yer verildi;

“Elden çıkarılacak stoklar ve maddi duran varlıklar hesabının doğruyu yansıtmaması kamu idaresince yürütülen hurda işlemleri incelendiğinde hem yıl içinde hurdaya ayrılan bazı taşınırların ilgili hesaplarda takip edilmediği hem de hurdaya ayrılarak satışı yapılan taşınırların kayıtlardan düşülmediği anlaşılmıştır.

Hurdaya ayrılan bazı taşınırların kayıtlı değerleri üzerinden ilgili hesaplara kaydedilmemesi kırılma, bozulma veya eskime gibi nedenlerle kullanılamayacak veya tüketilemeyecek hale gelenler ile kullanılma olanağını yitiren maddi duran varlıkların ‘Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabına’ aktarılması gerekirken aktarılmadığı ve kayıtlardan çıkarıldığı görülmüştür.

HESABA AKTARILMADAN KAYITLARDAN ÇIKARILDI

Yapılan incelenmelerde; kırılma, bozulma veya eskime gibi nedenlerle kullanılamayacak hale gelenler ile kullanılma olanağını yitiren toplam 2 milyon 812 bin 001,31 TL kayıtlı değeri olan maddi duran varlıkların ‘Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabına’ aktarılmadan kayıtlardan çıkarıldığı tespit edilmiştir.

TEK KALEMDE 2 MİLYON 812 BİN TL’LİK HATA

Maddi duran varlıklardan çıkarılan malzemelerin ‘Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabına’ borç, ‘Birikmiş Amortismanlar Hesabına’ alacak kaydedilmemesi bu hesaplarda 2.812.001,31 TL’lik hataya sebep olmuştur.

HALEN VARLIK OLARAK GÖZÜKÜYOR

Hurdaya ayrılarak satışı yapılan taşınırların kayıtlardan düşülmemesi Kamu idaresince hurdaya ayrılarak satışı yapılan taşınırların kayıtlardan düşülmediği görülmüştür.

Yapılan denetimlerde, Kamu İdaresi tarafından 2022 yılı içerisinde 80.080 kg hurdanın 138.360,28 TL karşılığında satılmasına rağmen satış sonucu elde edilen tutarın sadece gelir kaydının yapıldığı, ‘Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı’ ve ‘Birikmiş Amortismanlar Hesabı’ndan çıkış kayıtlarının ise yapılmadığı görülmüştür.

Dolayısıyla, üniversitenin 2022 yılı bilançosunun aktif tarafında kayıtlı duran varlıkları içerisinde satışı yapılarak elden çıkarılanlar bulunduğu halde bunların halen varlık olarak gözükmeye devam ettiği anlaşılmıştır.

KAYITLARDAN DÜŞECEK

Ayrıca Hurda malzemelerin kaydının yapıldığı ‘Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı’ bilançoda 27.636.301,66 TL gözükmektedir. Bunun sebebi ise, Kamu T.C. Sayıştay Başkanlığı Akdeniz Üniversitesi 2022 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu idarenin geçmiş yıllarda da satılan hurda malzemelerin söz konusu hesaplardan çıkışlarının yapılmamasıdır. Kamu idaresi bulguya katıldığını belirtmiş olup söz konusu hususların düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanılacağı ifade edilmiştir. Bu itibarla mali tabloların tam ve doğru bilgi üretebilmesi için idarenin satılmak suretiyle herhangi bir tasarruf imkânı kalmamış olan taşınırları muhasebe kayıtlarından çıkarması gerekmektedir”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir